Birinci sınıf doğal çamdan pelet üretimi yapıyoruz.